Մենեջերների և առաքիչների աշխ. վերահսկում


Վաճառքի մենեջերների, թիմի ղեկավարի ու առաքիչների կատարած աշխատանքների վերահսկումն իրականացվում է արդյունավետ կազմակերպելու և ճկուն ու չափելի վերահսկում իրականացնելու նպատակով: