Շուկայի ուսումնասիրություն


Հաճախորդների, մրցակիցների և շուկայի մասին տվյալների հավաքագրում, գրանցման և վերլուծման գործընթաց։ Կարևոր է ոչ միայն պարզել, թե արդյոք տվյալ հաճախորդը կգտնի տվյալ ապրանքը, թե ոչ, այլ նաև վերլուծել իրենց արձագանքը հետևյալի վերաբերյալ՝ գների տարբեր մակարդակների խթանման այլընտրանքային ձևերի փաթեթավորման նոր տեսակների ապրանքի բաշխման նախընտելի միջոցի և այլն։ Շուկայական հետազոտությունների արդյունքները կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ մարքեթինգային գործընթացի բոլոր ոլորտներում որոշումների ընդունման վրա։