Անձնակազմի հավաքագրում և կառավարում


Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կազմակերպության կառավարման ամենակարևոր ոլորտներից է, որի գործունեության արդյունքում համակցվում են դրա մի քանի բաղկացուցիչներ: Առանձնացնում են մարդկային ռեսուրսների կառավարման հետևյալ հիմնական խնդիրները՝ անձնակազմի հանդեպ պահանջների որոշում և կազմակերպությանը բարձրորակ կադրերով ապահովում, աշխատակիցների անընդհատ ուսուցում, աշխատակազմի գնահատում աշխատակազմի արդյունավետության կառավարում կազմակերպական զարգացում