Դեբիտորական( կրեդիտներ) պարտքերի արդյունավետ կառավարում


Դեբիտորական( կրեդիտներ) պարտքերի արդյունավետ կառավարում ♦️ Ամենօրյա կրեդիտների հետևողականություն ♦️ Անառողջ պարտքերի իսպառ բացակայություն ♦️ Պարտքերի ընթացիկ ճշգրտում մեր օպերատորի կողմից ✅ Ցանկացած պլանավորված, վերահսկված աշխատանք տալիս է իր արդյունքը Վստահեք